Einzelstunde 45 Min KW25 in Köln City
KE24-06-21A Fr 18:00 21.06.24 45 min City Saal 3 AS
0
KE24-06-21B Fr 18:45 21.06.24 45 min City Saal 3 AS
0
KE24-06-21C Fr 19:45 21.06.24 45 min City Saal 3 AS
0
KE24-06-21D Fr 20:30 21.06.24 45 min City Saal 3 AS
0
KE24-06-22A Sa 17:40 22.06.24 45 min City Saal 1 AS
0
KE24-06-22B Sa 18:25 22.06.24 45 min City Saal 1 AS
0
Einzelstunde 45 Min KW26 in Junkersdorf
JE24-06-24A Mo 20:10 24.06.24 45 min JU JU HS
1
JE24-06-24B Mo 20:55 24.06.24 45 min JU JU HS
1
JE24-06-25A Di 18:30 25.06.24 45 min JU JU HS
1
JE24-06-25B Di 19:15 25.06.24 45 min JU JU HS
1
Einzelstunde 45 Min KW26 in Köln City
KE24-06-24A Mo 16:45 24.06.24 45 min City Saal 3 AS
0
KE24-06-24B Mo 17:30 24.06.24 45 min City Saal 3 AS
0
KE24-06-25A Di 17:00 25.06.24 45 min City Saal 3 NF
0
KE24-06-25B Di 17:45 25.06.24 45 min City Saal 3 NF
0
KE24-06-26A Mi 16:45 26.06.24 45 min City Saal 3 CB
0
KE24-06-26B Mi 17:30 26.06.24 45 min City Saal 3 CB
0
KE24-06-26C Mi 20:10 26.06.24 45 min City Saal 3 AS
0
KE24-06-26D Mi 20:55 26.06.24 45 min City Saal 3 AS
0
KE24-06-27A Do 16:45 27.06.24 45 min City Saal 3 KP
0
KE24-06-27B Do 17:30 27.06.24 45 min City Saal 3 KP
0
KE24-06-27C Do 18:30 27.06.24 45 min City Saal 3 HS
0
KE24-06-27D Do 19:15 27.06.24 45 min City Saal 3 HS
0
KE24-06-29C Sa 16:00 29.06.24 45 min City Saal 1 HS
1
KE24-06-29D Sa 16:45 29.06.24 45 min City Saal 1 HS
1
KE24-06-29A Sa 17:40 29.06.24 45 min City Saal 1 HS
0
KE24-06-29B Sa 18:25 29.06.24 45 min City Saal 1 HS
0
Einzelstunde 45 Min KW27 in Junkersdorf
JE24-07-01A Mo 20:10 01.07.24 45 min JU JU HS
1
JE24-07-01B Mo 20:55 01.07.24 45 min JU JU HS
1
JE24-07-02A Di 18:30 02.07.24 45 min JU JU HS
1
JE24-07-02B Di 19:15 02.07.24 45 min JU JU HS
1
Einzelstunde 45 Min KW27 in Köln City
KE24-07-01A Mo 16:45 01.07.24 45 min City Saal 3 AS
0
KE24-07-01B Mo 17:30 01.07.24 45 min City Saal 3 AS
0
KE24-07-03A Mi 16:45 03.07.24 45 min City Saal 3 CB
1
KE24-07-03B Mi 17:30 03.07.24 45 min City Saal 3 CB
1
KE24-07-03C Mi 18:30 03.07.24 45 min City Saal 3 CB
0
KE24-07-03D Mi 19:15 03.07.24 45 min City Saal 3 CB
1
KE24-07-04A Do 17:00 04.07.24 45 min City Saal 3 KP
0
KE24-07-04B Do 17:45 04.07.24 45 min City Saal 3 KP
0
KE24-07-04C Do 18:30 04.07.24 45 min City Saal 3 HS
0
KE24-07-04D Do 19:15 04.07.24 45 min City Saal 3 HS
0
KE24-07-06A Sa 15:45 06.07.24 45 min City Saal 2 AS
0
KE24-07-06G Sa 16:00 06.07.24 45 min City Saal 1 HS
1
KE24-07-06B Sa 16:30 06.07.24 45 min City Saal 2 AS
0
KE24-07-06H Sa 16:45 06.07.24 45 min City Saal 1 HS
1
KE24-07-06C Sa 17:30 06.07.24 45 min City Saal 2 AS
0
KE24-07-06E Sa 17:40 06.07.24 45 min City Saal 1 HS
0
KE24-07-06D Sa 18:15 06.07.24 45 min City Saal 2 AS
0
KE24-07-06F Sa 18:25 06.07.24 45 min City Saal 1 HS
0
Einzelstunde 45 Min KW28 in Köln City
KE24-07-08C Mo 16:30 08.07.24 45 min City Saal 2 NF
1
KE24-07-08A Mo 16:45 08.07.24 45 min City Saal 3 AS
0
KE24-07-08D Mo 17:15 08.07.24 45 min City Saal 2 NF
1
KE24-07-08B Mo 17:30 08.07.24 45 min City Saal 3 AS
0
KE24-07-09A Di 17:00 09.07.24 45 min City Saal 3 NF
1
KE24-07-09B Di 17:45 09.07.24 45 min City Saal 3 NF
1
KE24-07-10A Mi 16:45 10.07.24 45 min City Saal 1 AS
0
KE24-07-10C Mi 16:45 10.07.24 45 min City Saal 3 CB
1
KE24-07-10B Mi 17:30 10.07.24 45 min City Saal 1 AS
0
KE24-07-10D Mi 17:30 10.07.24 45 min City Saal 3 CB
1
KE24-07-10E Mi 18:30 10.07.24 45 min City Saal 3 CB
1
KE24-07-10F Mi 19:15 10.07.24 45 min City Saal 3 CB
1
KE24-07-11A Do 17:00 11.07.24 45 min City Saal 1 KP
1
KE24-07-11B Do 17:45 11.07.24 45 min City Saal 1 KP
1
KE24-07-12A Fr 18:00 12.07.24 45 min City Saal 1 AS
0
KE24-07-12B Fr 18:45 12.07.24 45 min City Saal 1 AS
0
KE24-07-12C Fr 19:45 12.07.24 45 min City Saal 1 AS
0
KE24-07-12D Fr 20:30 12.07.24 45 min City Saal 1 AS
0
KE24-07-14A So 16:00 14.07.24 45 min City Saal 2 KP
0
KE24-07-14B So 16:45 14.07.24 45 min City Saal 2 KP
0
KE24-07-14C So 17:40 14.07.24 45 min City Saal 3 KP
1
KE24-07-14D So 18:25 14.07.24 45 min City Saal 3 KP
0
Einzelstunde 45 Min KW29 in Köln City
KE24-07-15C Mo 15:55 15.07.24 45 min City Saal 3 NF
1
KE24-07-15A Mo 16:45 15.07.24 45 min City Saal 2 AS
0
KE24-07-15D Mo 16:45 15.07.24 45 min City Saal 3 NF
1
KE24-07-15B Mo 17:30 15.07.24 45 min City Saal 2 AS
0
KE24-07-15E Mo 17:30 15.07.24 45 min City Saal 3 NF
1
Einzelstunde 45 Min KW30 in Köln City
KE24-07-22C Mo 15:55 22.07.24 45 min City Saal 3 NF
1
KE24-07-22A Mo 16:45 22.07.24 45 min City Saal 2 AS
0
KE24-07-22D Mo 16:45 22.07.24 45 min City Saal 3 NF
1
KE24-07-22B Mo 17:30 22.07.24 45 min City Saal 2 AS
0
KE24-07-22E Mo 17:30 22.07.24 45 min City Saal 3 NF
1
KE24-07-24A Mi 16:45 24.07.24 45 min City Saal 3 CB
1
KE24-07-24B Mi 17:30 24.07.24 45 min City Saal 3 CB
1
KE24-07-24C Mi 18:30 24.07.24 45 min City Saal 3 CB
1
KE24-07-24D Mi 19:15 24.07.24 45 min City Saal 3 CB
0
KE24-07-25A Do 17:00 25.07.24 45 min City Saal 1 KP
1
KE24-07-25B Do 17:45 25.07.24 45 min City Saal 1 KP
1
KE24-07-27A Sa 16:00 27.07.24 45 min City Saal 1 AS
0
KE24-07-27E Sa 16:00 27.07.24 45 min City Saal 2 KP
0
KE24-07-27B Sa 16:45 27.07.24 45 min City Saal 1 AS
0
KE24-07-27F Sa 16:45 27.07.24 45 min City Saal 2 KP
0
KE24-07-27G Sa 17:40 27.07.24 45 min City Saal 2 KP
1
KE24-07-27C Sa 17:45 27.07.24 45 min City Saal 1 AS
0
KE24-07-27H Sa 18:25 27.07.24 45 min City Saal 2 KP
1
KE24-07-27D Sa 18:30 27.07.24 45 min City Saal 1 AS
0
Einzelstunde 45 Min KW31 in Köln City
KE24-07-29A Mo 16:45 29.07.24 45 min City Saal 3 AS
0
KE24-07-29B Mo 17:30 29.07.24 45 min City Saal 3 AS
0
KE24-07-31A Mi 16:45 31.07.24 45 min City Saal 3 CB
1
KE24-07-31B Mi 17:30 31.07.24 45 min City Saal 3 CB
1
KE24-07-31C Mi 18:30 31.07.24 45 min City Saal 3 CB
1
KE24-07-31D Mi 19:15 31.07.24 45 min City Saal 3 CB
1
KE24-08-02A Fr 18:00 02.08.24 45 min City Saal 1 AS
0
KE24-08-02B Fr 18:45 02.08.24 45 min City Saal 1 AS
0
KE24-08-02C Fr 19:45 02.08.24 45 min City Saal 1 AS
0
KE24-08-02D Fr 20:30 02.08.24 45 min City Saal 1 AS
0